Utbildningar & föreläsningar


För skolpersonal

Vår erfarenhet är att de flesta som arbetar i skola förstår sitt eget och skolans ansvar men upplever det svårt att veta hur de ska agera i praktiken, då det finns många gråzoner och nya digitala trender verkar uppstå hela tiden.

Utbildningarna fokuserar på de ungas allt mer omfattande användande av den sociala webben. Vi pratar om fenomenet med nätkränkningar och drar paralleller till när man blir kränkt i det fysiska livet. Vidare tittar vi på de juridiska aspekterna samt går igenom skolans ansvar med utgångspunkt i skollagen och likabehandlingsplanen. Slutligen så förs en diskussion om hur skolpersonal kan agera för att komma åt problemen innan de uppstår, och hur uppkomna problem kan hanteras.

En personalföreläsning är som regel 60 minuter.


För föräldrar

För att ta ett helhetsgrepp behöver vi inte bara inkludera skolpersonal utan också föräldrar i arbetet mot mobbning och kränkningar på nätet. Många unga vi träffar upplever att deras föräldrar inte har någon förståelse för vad de gör online. Vår upplevelse är att glappet ökar mellan vuxenvärldens föreställningar om, och vad som faktiskt sker, i de ungas vardag på nätet.

Under en föräldraföreläsning pratar vi om sajter som ungdomar använder och vi diskuterar nätrelaterade fenomen. Vi talar om hur du som vuxen ska kunna vara närvarande utan att bli en “internetpolis” och hur viktigt det är att föräldrar och barn öppet samtalar om vad som händer på nätet. Vi pratar också om vilka lagar som som gäller på nätet och om hur vuxna kan agera förebyggande såväl som hur man gör när ett problem uppstått. Eftersom detta moment genomförs i föreläsningsform med tid avsatt för frågor och svar finns möjlighet att besöka större grupper åt gången.

En föräldraföreläsning är som regel 75 minuter.

 

Notice: compact(): Undefined variable: limits in /customers/c/6/0/inteokej.se/httpd.www/info/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 860 Notice: compact(): Undefined variable: groupby in /customers/c/6/0/inteokej.se/httpd.www/info/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 860