InteOkej – för ett schysstare nätklimat

InteOkej är en icke-vinstdrivande verksamhet som arbetar med att sprida kunskap och öka medvetenheten om vad som händer på nätet och vilka olika problem och utmaningar som unga kan tänkas stöta på där. Ett viktigt syfte med vårt arbete är att få igång diskussioner och låta ungdomar och vuxna reflektera över sin nätvardag. Vi hjälper också till med att ge tips och råd för hur du/din skola/verksamhet kan arbeta mot mobbning och kränkningar på nätet.

Kärnan i InteOkejs verksamhet är att utbilda skolpersonal och föräldrar, och hålla workshops med elever. Våra utbildningar och föreläsningar är baserade på forskning och de erfarenheter vi fått efter att ha träffat över 13000 barn och ungdomar. Under våra workshops med elever blandar vi fakta, reflektions- och samtalsövningar med kreativa uttrycksformer.

Läs mer om vårt arbete.