InteOkej

Vad är okej och inte okej på nätet? InteOkej jobbar förebyggande  mot mobbning och kränkningar på nätet.Vi  träffar kontinuerligt barn, ungdomar och vuxna för att diskutera nätklimat, lagar, värdegrund och det egna ansvaret. Vi jobbar både kunskapsspridande och opinionsbildande genom att hålla föreläsningar och workshops. Men mest av allt så lyssnar vi. Vi tror att … [Read more…]